Fázy rakoviny

Karcinóm

V tejto časti odpovieme na otázky ako: V akom štádiu je rakovina? Aké sú štádia rakoviny? Aké je počiatočné štádium rakoviny? Čo je rakovina 4. stupňa? Aká je prognóza pre každé štádium rakoviny? Čo znamenajú písmená TNM pri opise štádia rakoviny??


Keď sa človeku povie, že má diagnostikovanú rakovinu, prvá vec, ktorú chce vedieť, je štádium a prognóza. Mnoho pacientov s rakovinou sa bojí poznať štádium svojej choroby. Pacienti sa obávajú rakoviny 4. stupňa, myslia si, že ide o vetu, a prognózy sú iba nepriaznivé. Ale v modernej onkológii počiatočné štádium nezaručuje dobrú prognózu, rovnako ako neskoré štádium ochorenia nie je vždy synonymom zlej prognózy. Existuje veľa vedľajších faktorov, ktoré ovplyvňujú prognózu a priebeh ochorenia. Patria sem histologické vlastnosti nádoru (mutácie, index Ki67, diferenciácia buniek), jeho lokalizácia, typ detegovaných metastáz..

Zaradenie novotvarov do skupín, v závislosti od ich prevalencie, je potrebné vziať do úvahy údaje o nádoroch konkrétneho miesta, naplánovať liečbu, zohľadniť prognostické faktory, vyhodnotiť výsledky liečby a kontrolovať zhubné novotvary. Inými slovami, určenie štádia rakoviny je potrebné na naplánovanie čo najefektívnejšej taktiky liečby, ako aj na prácu štatistikov..

Klasifikácia TNM

Pre každú rakovinu existuje špeciálny systém stagingu, ktorý akceptujú všetky národné zdravotné výbory - to je TNM klasifikácia malígnych novotvarov, ktorú vyvinul Pierre Denoit v roku 1952. S rozvojom onkológie prešla niekoľkými revíziami a momentálne je relevantné siedme vydanie, publikované v roku 2009. Obsahuje najnovšie pravidlá klasifikácie a určovania stupňov rakoviny..

Klasifikácia TNM na opis prevalencie novotvarov je založená na 3 zložkách:

 • Prvým je T (latinsky Tumor - nádor). Tento indikátor určuje prevalenciu nádoru, jeho veľkosť, klíčenie do okolitých tkanív. Každé miesto má svoju vlastnú gradáciu od najmenšej veľkosti nádoru (T0) po najväčšiu (T4).

Druhá zložka - N (latinsky Nodus - uzol), naznačuje prítomnosť alebo neprítomnosť metastáz v lymfatických uzlinách. Rovnakým spôsobom ako v prípade T zložky má každá lokalizácia nádoru svoje vlastné pravidlá pre stanovenie tejto zložky. Gradácia prechádza od N0 (bez postihnutých lymfatických uzlín) po N3 (rozsiahle postihnutie lymfatických uzlín).

 • Tretie - M (grécky Metástasis - pohyb) - označuje prítomnosť alebo neprítomnosť vzdialených metastáz do rôznych orgánov. Číslo vedľa zložky označuje prevalenciu malígneho novotvaru. Takže M0 potvrdzuje absenciu vzdialených metastáz a M1 - ich prítomnosť. Za označením M sa zvyčajne v zátvorkách napíše názov orgánu, v ktorom je detegovaná vzdialená metastáza. Napríklad M1 (oss) znamená, že v kostiach sú vzdialené metastázy a M1 (brа) znamená, že existujú metastázy v mozgu. Pre ostatné orgány použite označenia uvedené v nasledujúcej tabuľke..
 • PľúcaPul
  KostiOss
  PečeňHep
  MozogPodprsenka
  Lymfatické uzlinyLym
  Kostná dreňMar
  PleuraPle
  PobrušniceZa
  NadobličkyAdr
  KožaLyžovačka
  Ostatné orgányOth

  Vo zvláštnych situáciách sa pred označenie TNM umiestni ďalšie písmeno. Toto sú ďalšie kritériá označené symbolmi „c“, „p“, „m“, „y“, „r“ a „a“.

  - Symbol „c“ znamená, že štádium je stanovené podľa údajov neinvazívnych vyšetrovacích metód.

  - Symbol „p“ označuje, že štádium nádoru bolo stanovené po operácii.

  - Symbol „m“ sa používa na označenie prípadov, keď sa v jednej oblasti nachádza naraz niekoľko primárnych nádorov.

  - Symbol „y“ sa používa, keď sa nádor hodnotí počas alebo bezprostredne po liečbe rakoviny. Predpona „y“ zohľadňuje prevalenciu nádoru pred začiatkom komplexnej liečby. Hodnoty ycTNM alebo ypTNM charakterizujú rozsah nádoru v čase neinvazívnej diagnózy alebo po operácii.

  - Symbol „r“ sa používa pri hodnotení rekurentných nádorov po období bez relapsu.

  - „A“ ako predpona označuje, že nádor bol klasifikovaný po pitve (pitva po smrti).

  Histologická klasifikácia štádií rakoviny

  Okrem klasifikácie TNM existuje klasifikácia podľa histologických charakteristík nádoru. Nazýva sa to známka (G). Tento znak naznačuje, aký aktívny a agresívny je nádor. Stupeň malignity nádoru je indikovaný nasledovne:

   GX - stupeň diferenciácie nádoru nie je možné určiť (málo údajov);

  G1 - vysoko diferencovaný nádor (neagresívny);

  G2 - stredne diferencovaný nádor (stredne agresívny);

  G3 - zle diferencovaný nádor (vysoko agresívny);

 • G4 - nediferencovaný nádor (vysoko agresívny);
 • Princíp je veľmi jednoduchý - čím vyššie číslo, tým je nádor agresívnejší a aktívnejší. V poslednej dobe sa stupne G3 a G4 zvyčajne kombinujú do G3-4 a nazývajú ich „slabo diferencovaný - nediferencovaný nádor“..

  V klasifikáciách sarkómov kostí a mäkkých tkanív sa namiesto stupňov G jednoducho používajú pojmy „vysoký stupeň“ a „nízky stupeň“. Pre nádory prsníka boli vyvinuté špeciálne systémy na hodnotenie stupňa malignity. Stanovujú sa pomocou ukazovateľov ako výsledok imunohistochemických štúdií..

  Až po klasifikácii nádoru podľa systému TNM je možné vykonať zoskupenie podľa stupňov. Stanovenie rozsahu nádorového procesu podľa systému TNM alebo po etapách je veľmi dôležité pre výber a posúdenie potrebných liečebných metód, zatiaľ čo histologická klasifikácia umožňuje získať najpresnejšie charakteristiky nádoru a predpovedať prognózu ochorenia a možnú odpoveď na liečbu.

  Rakovina: 0 - 4

  Fázy rakoviny sa tradične zvyčajne označujú od 0 do 4. Každá fáza môže mať naopak písmená A a B, ktoré ju podľa rozsahu procesu delia na ďalšie dve podskupiny. Ďalej budeme analyzovať najbežnejšie štádia rakoviny..

  Chceli by sme upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že v našej krajine veľa ľudí rád hovorí „stupeň rakoviny“ namiesto „štádium rakoviny“. Na rôznych stránkach sú otázky týkajúce sa: „rakovina 4. stupňa“, „miera prežitia pri 4 stupňoch rakoviny“, „stupeň rakoviny 3“. Pamätajte - neexistujú žiadne stupne rakoviny, existujú iba štádia rakoviny, ktorým sa budeme venovať nižšie..

  Rakovina je na príklade črevného nádoru

  Rakovina v štádiu 0

  Fáza 0 ako taká neexistuje, nazýva sa „rakovina in situ“, „karcinóm in situ“ - čo znamená neinvazívny nádor. Fáza 0 môže mať rakovinu na akomkoľvek mieste.

  V štádiu 0 rakoviny hranice nádoru nepresahujú epitel, z ktorého vznikol novotvar. S včasným odhalením a včasným začiatkom liečby je prognóza rakoviny v štádiu 0 takmer vždy priaznivá, to znamená, že rakovina v štádiu 0 je v drvivej väčšine prípadov úplne liečiteľná..

  Rakovina v 1. štádiu

  2. štádium rakoviny

  Na rozdiel od prvého, v druhom štádiu rakoviny, nádor už ukazuje svoju aktivitu. Druhé štádium rakoviny sa vyznačuje ešte väčšou veľkosťou nádoru a jeho rastom do okolitých tkanív, ako aj začiatkom metastáz do najbližších lymfatických uzlín..

  Rakovina 2. stupňa sa považuje za najbežnejšie štádium rakoviny, v ktorej je rakovina diagnostikovaná. Prognóza rakoviny 2. stupňa závisí od mnohých faktorov, vrátane umiestnenia a histologických vlastností nádoru. Všeobecne je rakovina 2. stupňa liečiteľná..

  3. štádium rakoviny

  V treťom štádiu rakoviny sa onkologický proces aktívne rozvíja. Nádor dosahuje ešte väčšie rozmery a napáda najbližšie tkanivá a orgány. V treťom štádiu rakoviny sú už spoľahlivo určené metastázy vo všetkých skupinách regionálnych lymfatických uzlín.

  Tretie štádium rakoviny neposkytuje vzdialené metastázy do rôznych orgánov, čo je pozitívny bod a určuje priaznivú prognózu.

  Štádium 4 rakoviny

  Rakovina 4. stupňa sa považuje za najvážnejšie štádium rakoviny. Nádor môže dosiahnuť pôsobivé veľkosti, rastie okolité tkanivá a orgány, metastázuje do lymfatických uzlín. V štádiu 4 rakoviny sú potrebné vzdialené metastázy, inými slovami, metastatické poškodenie orgánov.

  Existujú zriedkavé prípady, keď je možné diagnostikovať rakovinu 4. stupňa aj pri absencii vzdialených metastáz. Veľké, zle diferencované a rýchlo rastúce nádory sa tiež často označujú ako rakoviny 4. stupňa. Liečba rakoviny v štádiu 4 je nemožná, rovnako ako rakovina v štádiu 3. Vo štvrtom štádiu rakoviny sa choroba stáva chronickou a je možné len uvedenie choroby do remisie.

  Rakovinu v počiatočnom štádiu je teda možné úspešne vyliečiť a v štádiu 4 rakoviny správne zvolený liečebný režim výrazne predĺži život s onkologickou diagnózou. Ak ste videli príbeh, že niekto dokázal vyliečiť rakovinu štvrtého stupňa pomocou akýchkoľvek ľudových prostriedkov, sódy alebo iných metód alternatívnej medicíny, neverte im! Oveľa častejšie je to len reklamný kúsok ďalších podvodníkov a ľudia vo svojich videách, ktorí „liečili rakovinu 4. stupňa“, sú len najatí umelci. Pamätajte, že včasná diagnostika a liečba zahájená včas sú kritériami pre úspech v ktorejkoľvek fáze rakoviny..

  Včasná liečba rakoviny

  Rakovina je jediný názov pre veľkú skupinu nebezpečných patológií. Vznikajú, ak sa chybné bunky objavia medzi ľudskými bunkami, rastú a tvoria nádor, ktorý rastie a potom infikuje orgány metastázami. Na stanovenie prognózy, predpísanie liečby a sledovanie jej účinnosti, ako aj na štúdium povahy onkológie sa rozlišujú fázy jej vývoja. Na tento účel sa používajú univerzálne kritériá, aj keď pre rôzne typy rakoviny sú charakteristické nuansy..

  Obsah

  Klasifikácia TNM

  Hlavné charakteristiky. Klasifikátor prijatý Americkým výborom pre výskum rakoviny v polovici minulého storočia sa považuje za medzinárodný. Dnes používajú jej ôsme vydanie z roku 2017. Dokument stanovuje 3 charakteristiky malígnej formácie.

  • Nádor (T) - povaha primárneho nádoru;
  • nodus (N) - šírenie poškodených buniek v lymfatických uzlinách;
  • metastasus (M) - prítomnosť alebo neprítomnosť metastáz.

  Ďalšie označenia. Ak nie je primárny novotvar, rakovinové bunky v lymfatických uzlinách alebo metastázy, k príslušnému písmenu sa priradí 0. Keď sa nádor alebo lymfatická uzlina nedá diagnostikovať, pridá sa X. V prípade bežného vyšetrenia sa priradí číslo, ktorého zvýšenie koreluje so zhoršením ochorenia. Pre T sú také čísla 4 a určujú rast nádoru do susedných tkanív. Pre N - 3 predstavujú počet rakovinových buniek v lymfatických uzlinách. Prítomnosť alebo neprítomnosť metastáz (M) sa rovná číslam 0 a 1.

  Príklad

  Napríklad, ak bol pacientovi diagnostikovaný zhubný nádor v pankrease, ktorý sa veľmi rozšíril mimo svojho orgánu, ako aj malý počet rakovinových buniek v lymfatických uzlinách a prvé metastázy, potom jeho diagnóza môže vyzerať ako T4N1M1. Tento záver možno doplniť listom označujúcim typ diagnózy, počas ktorej sa určovala etapa:

  • P - vyšetrenie kúska nádoru odobratého počas punkcie alebo chirurgického zákroku;
  • C - neinvazívne vyšetrovacie metódy.

  Zjednodušená klasifikácia

  V lekárskej praxi sa používa jednoduchšia typológia, ktorá je založená na klasifikátore TNM. Existuje 5 onkologických štádií, ktoré sú označené rímskymi číslicami. Prvý stupeň sa nazýva nula, takže posledný je známejší ako číslo 4.

  Nula. Je to malá skupina malígnych buniek. Rakovina štádia 0 sa nachádza tam, kde pôvodne vznikla, a neopúšťa tieto hranice. Preto má v klasifikátore TMN skratku Tis, čo znamená „tumor in situ“, to znamená „tumor in place“. Je to bez príznakov. Liečba rakoviny vo fáze 0 spočíva v excízii nádoru a má pozitívny výsledok u 100% pacientov. V tomto prípade onkológ venuje pozornosť rozsiahlosti bunkovej vrstvy.

  I (počiatočné). Vznikne malá formácia, ktorá tiež nepresahuje svoj orgán. Pri rakovine 1. stupňa jazyka, pankreasu sa objavujú príznaky prsníka. Je však ľahké zameniť si ich s náznakmi menej nebezpečnej choroby. Rakovina 1. stupňa sa lieči aj chirurgicky. Takmer všetci pacienti sú vyliečení.

  II. Nádor 2. stupňa je väčší ako v predchádzajúcom štádiu a hlbšie do tkaniva. Rakovinové bunky sa môžu rozšíriť do lymfatických uzlín. Je možné liečiť rakovinu druhého stupňa tak excíziou formácie, ako aj pomocou pooperačných opatrení. V niektorých onkológiách mozgu je v tomto štádiu dané zdravotné postihnutie (skupina 1 pre rakovinu 2. stupňa)..

  III. Počas 3. štádia rakoviny nádorový proces presahuje orgán, sprevádzaný odtokom malígnych buniek do lymfatických uzlín, niekedy metastázami. Fáza je charakterizovaná závažnými príznakmi, ktoré vedú k návšteve lekára. Remisia je bohužiaľ zriedkavá..

  IV. Konečné štádium je charakterizované metastázami v orgánoch vzdialených od počiatočného nádoru. Neexistuje takmer žiadne zotavenie a dôraz v terapii sa presúva z liečenia na úľavu od bolesti a ďalšie typy paliatívnej starostlivosti. Najnebezpečnejšia je rakovina 4. stupňa 3. stupňa malignity alebo 4. stupňa.

  Stupeň malignity

  Závažnosť ochorenia závisí od typu rakovinových buniek. Čím viac sa líšia od normálu, tým závažnejšia je choroba. Po ich štúdiu pod mikroskopom je možné určiť účinnosť budúcej liečby, pravdepodobnosť opätovného ochorenia a klinickú prognózu. V klasifikácii je index malignity definovaný písmenom G.

  • GX - nie je možné určiť úroveň malignity buniek.
  • G1 - nádor vo svojej štruktúre sa málo líši od orgánu, v ktorom sa nachádza (málo diferencovaný). Preto je takmer neagresívny, zriedka metastázuje a dobre reaguje na liečbu..
  • G2 - nádorové tkanivo je menej podobné normálnemu (mierne diferencované). Rakovina 2. stupňa je škodlivejšia a menej reaguje na liečbu.
  • G3 - nádorové bunky sú tak atypické, že je takmer nemožné určiť typ tkaniva ich nádoru (nízky stupeň diferenciácie).
  • G4 - nediferencované tkanivo pozostávajúce z vysoko agresívnych buniek s rozsiahlymi metastázami.

  Typy pooperačných nádorov

  Pooperačná klasifikácia sa používa na stanovenie účinnosti chirurgickej liečby a na objasnenie klinickej prognózy..

  • RX - nie je možné odhadnúť množstvo zostávajúceho nádorového tkaniva po zákroku.
  • R0 - malígny útvar sa vyrezáva bez stopy.
  • R1 - mikroskopické vyšetrenie odhalí zhubné tkanivo.
  • R2 - nádor zostáva takmer celý a je hmatateľný.

  Etapová diagnostika

  Prieskumy ukazujú rôzny stupeň spoľahlivosti a informačného obsahu. Preto majú metódy onkologickej diagnostiky konvenčné označenia.

  • C1 - onkologické štádium určujú základné diagnostické nástroje vrátane lekárskeho vyšetrenia, RTG a endoskopie.
  • C2 - štádium vývoja rakoviny bolo zistené pomocou presnejších nechirurgických vyšetrení: MRI, CT, komplikované metódy röntgenových štúdií, ako aj PET skenovanie (tomografia vnútorných orgánov) a endosonografia (endoskopický ultrazvuk).
  • C3 je invazívna diagnostická metóda, pri ktorej sa odstráni časť malígnej formácie. Štádium identifikované po mikroskopickom vyšetrení buniek a tkanív tejto časti.
  • C4 - vyšetrenie fragmentu nádoru získaného počas operácie na jeho odstránenie. Niekedy je lymfatická uzlina najbližšie k formácii vyrezaná a vyšetrená po zavedení špeciálneho farbiva do miesta zamerania nádoru, ktoré pomáha zistiť prítomnosť rakovinových buniek v ňom..

  Rakovinové štádiá podľa typu rakoviny

  Ďalej sú uvedené stupne rakoviny v rôznych častiach tela Patológie mozgu a mliečnych žliaz sú najagresívnejšie. V tomto prípade sú prípady onkológie krvi, nervového systému a detí považované za samostatné klasifikácie..

  Pľúca

  • Rakovina je stupňa 0 a prvá je asymptomatická a nádor nepresahuje 30 mm. Detekcia onkológie zvyčajne vedie k zotaveniu, pravdepodobnosť smrti pri včasnej liečbe je takmer 0.
  • V druhej fáze sa zdvojnásobí, objaví sa suchý kašeľ a únava. Rakovinové bunky sa presunú do lymfatických uzlín, šanca na zotavenie klesne na 50%.
  • Tretia etapa odhaľuje ďalší rast nádoru a šírenie malígnych buniek do nasledujúcich lymfatických uzlín spolu s výskytom príznakov bronchitídy: hlienový kašeľ, bolesť v hrudnej kosti, hemoptýza. 10% remisia.
  • V poslednom štádiu nádor presahuje pľúca a metastázuje do vzdialených častí tela. Doživotie s neskorou diagnózou - 1 rok.

  Mliečne žľazy

  • V počiatočných štádiách nádor netrvá viac ako 20 mm, u starších pacientov sa však dá zistiť samovyšetrením. Liečba rakoviny v počiatočnom štádiu má pozitívny výsledok.
  • Do druhej nádor rastie až na 50 mm a bunky už začínajú prenikať do lymfatických uzlín. Stále existuje šanca na dobré zdravie.
  • Tretie štádium je spojené s metastázami do najbližšieho orgánu. Žiadna liečba, nejde o paliatívnu medicínu.
  • Posledná fáza ochorenia spočíva v rozšírení metastatickej zóny. Životnosť pacienta je približne 1 rok.

  Krčka maternice

  • Nulovému stupňu predchádza prekancerózny stav dysplázie. Obidve fázy sa dajú dokončiť uzdravenie. Diagnostikovať ich, rovnako ako nasledujúce, je ľahké.
  • V prvom štádiu sa formácia natiahne o 40-50 mm, ale neopustí maternicu. Prognóza liečby je priaznivá.
  • Pri druhom nádor ide za orgán, ale k metastázam nedôjde. Klinický obraz tiež ukazuje úplné zotavenie..
  • Posledné prídu s metastázami do zažívacích a urogenitálnych orgánov. Nedá sa vyliečiť.

  Ovarie

  • V prvom štádiu sa nádor vyvíja iba v 1 vaječníku. Včasná liečba rakoviny komplikovaná bez príznakov.
  • V druhej etape sa objavujú drobné znaky. Predpoveď je mierne priaznivá.
  • Počas tretej etapy formácia prerastá do druhého vaječníka a môže sa pohybovať do vajíčkovodov, maternice a brušnej dutiny. Pacienti sa sťažujú na bolesť a ťažkosť v dolnej časti brucha, zväčšenie jeho veľkosti, ťažkosti s vyprázdňovaním. Toto je nebezpečná fáza s mierou prežitia 5 rokov u nie viac ako 10% pacientov.
  • Posledné štádium je spojené s rozsiahlymi metastázami a nelieči sa. Bolestivý syndróm je doplnený slabosťou a silným úbytkom hmotnosti.

  Pažerák

  • V prvom štádiu je nádor lokalizovaný v sliznici, je asymptomatický. Liečba má pozitívny výsledok.
  • Na ďalšej prerastá do brušnej steny, ale nepresahuje pažerák. Prejavujú sa príznaky žalúdočnej nevoľnosti: bolesti brucha, nechutenstvo, nadúvanie, bledosť. Šanca na vyliečenie klesá o polovicu.
  • Rakovina 3. stupňa sa prenáša do lymfatických uzlín. Krvácanie z nádoru je dôvodom pre začatie chemoterapie. Skrytá krv sa nachádza vo výkaloch. Miera prežitia je 15 až 35%.
  • Počas terminálneho štádia sa pozoruje veľa metastáz, je indikovaná paliatívna liečba. Medzi príznaky patrí anémia, akútna bolesť, intoxikácia a chudnutie, horúčka.

  Prostata

  • V prvom štádiu je rast nádoru obmedzený na miesto jeho výskytu a je ho možné pozorovať iba pomocou mikroskopického vyšetrenia. Tento stupeň 1 rakoviny je liečiteľný.
  • Do druhého štádia ochorenia formácia ešte neprerastá do najbližších tkanív, ale dá sa už diagnostikovať pomocou ultrazvuku.
  • V 3. štádiu začína invazívny rast v najbližších štruktúrach, rakovinové bunky sa nachádzajú v lymfatických uzlinách.
  • V terminálnom štádiu sa metastázy rozšírili aj do pľúc, kostí a pečene..

  Mozog

  • V počiatočnom štádiu nie je nádor agresívny a nerozšíri sa. Zobrazí sa operácia, miera prežitia je vysoká. Žiadna symptomatológia.
  • Druhý stupeň je charakterizovaný klíčením vzdelania v susedných štruktúrach a infikovaných lymfatických uzlinách. Chirurgický zákrok je úspešný, ak má nádor jasné obrysy a nie je hlboko v mozgu.
  • V tretej etape sa u pacienta objaví nevoľnosť, zvracanie, bolestivý syndróm, závraty. Prevádzka z dôvodu nízkej účinnosti nie je takmer nikdy predpísaná.
  • Konečné štádium so vzdialenými metastázami je charakterizované degradáciou funkcií tela (porucha zmyslových orgánov, reči, motorických schopností, výskyt záchvatov a necitlivosti atď.).

  Miera vývoja rakoviny

  Niekedy počas delenia bunky mutujú a začnú sa nekontrolovateľne deliť. Telo je pred tým chránené vďaka protinádorovej imunite a ďalším zabudovaným mechanizmom. Ale niekedy prestanú pracovať, bunky rastú a vytvárajú zhubný nádor. Takmer nikdy nie je možné povedať, ako dlho tento proces trval. V klinickej medicíne sa rýchlosť progresie ochorenia meria takzvaným časom zdvojnásobenia nádoru. Miera nie je rovnaká pre rôzne typy rakoviny. Zdvojnásobenie sa považuje za agresívne za 223 dní, za neagresívne - u 545. Adenokarcinóm čreva sa zdvojnásobí u 303, rakovina dlaždicových buniek - u 77 a malobunkový typ rakoviny pľúc za pouhých 70 dní. Tieto rýchlosti sú významné, ak je nádor väčší ako niekoľko centimetrov kubických. Ale aby v kocke dorástli až 1 cm, potrebujú nádory 30-krát dlhšie. Preto sa niektoré typy rakovinových buniek vyvíjajú v priebehu rokov (priemerná doba vývoja adenokarcinómu je 20 rokov).

  Prežitie po etapách

  Pri liečbe onkologických ochorení je kritériom zotavenia päťročné prežitie od okamihu stanovenia diagnózy - remisie. Takmer vždy môžete povedať, koľko ľudí žije s 1. štádiom a nulovou rakovinou: prípady úplného vyliečenia majú sklon k 100%. V ďalšom štádiu sa ochorenie stáva vážnejším, ale šanca na vyliečenie je stále vysoká. 3. stupeň je najčastejšie charakterizovaný nízkou remisiou, cieľom terapie je zlepšenie kvality života pacienta. Konečná fáza zriedka končí zotavením, pacientom sú predpísané postupy na zmiernenie bolesti.

  Ako sa určujú štádia rakoviny a ktorá klasifikácia je najpresnejšia?

  Rakovina je veľmi závažný typ ochorenia, ktorého závažnosť sa u jednotlivých typov líši..

  Prognóza ochorenia závisí vo veľkej miere od miesta a štádia jeho vývoja..

  Rôzne druhy rakoviny si vyžadujú diferenciáciu v závislosti od presného systému klasifikácie.

  Klasifikácia rakoviny

  Klasifikácia v závislosti od lokalizácie ochorenia

  Rakovinové choroby je možné klasifikovať podľa orgánu alebo časti tela, lokalizácie ochorenia (tráviaci systém, obličky, pečeň, prsia) alebo podľa buniek, ktoré viedli k vzniku poruchy..

  Napríklad leukémia (leukémia) je rakovina krvi, ktorá je výsledkom rakovinového množenia bielych krviniek.

  Klasifikácia v závislosti od povahy choroby

  Ďalšia klasifikácia sa týka anatomických charakteristík rakoviny: lokalizovaných alebo difúznych s alebo bez invázie do lymfatických uzlín.

  Klasifikácia v závislosti od typu postihnutých buniek

  Rakovinu možno klasifikovať aj podľa „vzhľadu“ buniek, ktoré tvoria chorobu..

  Tieto bunky môžu vyzerať normálne, rovnako ako iné bunky v tkanive, v ktorom sa nachádza rakovina, aj keď vďaka rýchlemu množeniu vytvárajú chaotické útvary. V tomto prípade hovoríme o diferencovanej rakovine..

  Nediferencovaná rakovina sa týka abnormálnych buniek, ktoré sú veľmi podobné primitívnym embryonálnym bunkám.

  Tieto druhy rakoviny sa rozvíjajú veľmi rýchlo a sú veľmi závažné..

  Ak je typ buniek do istej miery podobný bunkám tkaniva, potom hovoríme o stredne diferencovanej rakovine..

  Klasifikácia onkologických ochorení v závislosti od štádia poruchy

  Prvky charakterizujúce nádor (lokalizácia, veľkosť, prítomnosť invázie do lymfatických uzlín, prítomnosť metastáz) sa označujú ako kodifikované..

  Tento univerzálny kód zjednodušuje požadovanú diagnostiku a liečbu.

  Najstaršia kodifikácia rakoviny sa týka štádií rakoviny:

  • 0 - označuje úplné vyliečenie v 100% prípadov;
  • IV - označuje smrť pacienta v takmer 100% prípadov.

  Táto klasifikácia je založená na údajoch z klinických a rádiologických vyšetrení..

  Klasifikácia nádorov v závislosti od štádia sa vysvetľuje takto:

  • Štádium 0 - lokalizovaná (lokalizovaná) rakovina;
  • Stupeň I - malý nádor bez invázie do lymfatických uzlín;
  • Stupeň II - nádor výraznejšej veľkosti s minimálnou inváziou do lymfatických uzlín;
  • Štádium III - výrazný nádor, ktorý presahuje postihnutý orgán, s výraznou inváziou do lymfatických uzlín;
  • Štádium IV - difúzny nádor s metastázami.

  TNM klasifikácia (TNM) rakoviny

  Iný druh kódovania sa týka 3 prvkov:

  • expanzia primitívneho nádoru (označená latinským písmenom T);
  • stav lymfatických uzlín (označený latinským písmenom N);
  • prítomnosť alebo neprítomnosť vzdialených metastáz (označená latinským písmenom M).

  Za každým prvkom T, N, M nasleduje číslo začínajúce od 0 vo vzostupnom poradí, ktoré označuje závažnosť rakoviny.

  Klasifikácia TNM (TNM) stavu rakoviny pozostáva z nasledujúcich označení:

  • T (T) - primitívny nádor
   • Tis - miestny (lokalizovaný);
   • T1 - malá veľkosť;
   • T2 - veľkosť nádoru je väčšia v porovnaní s T1;
   • T3 - veľkosť nádoru je väčšia v porovnaní s T2;
   • T4 - Invázia susedných tkanív.
  • N (N) - poškodenie lymfatických uzlín (lymfatických uzlín)
   • N0 - lymfatické uzliny nie sú ovplyvnené;
   • N1 - zvýšenie počtu postihnutých lymfatických uzlín alebo poškodenie lymfatických uzlín na veľké vzdialenosti;
   • N2 - zvýšenie počtu postihnutých lymfatických uzlín je väčšie v porovnaní s N1 a poškodenie lymfatických uzlín je v ešte väčšej vzdialenosti v porovnaní s N1;
   • N3 - zvýšenie počtu postihnutých lymfatických uzlín je väčšie v porovnaní s N2 a postihnutie lymfatických uzlín v ešte väčšej vzdialenosti v porovnaní s N2.
  • M (M) - vzdialené metastázy (metastázy)
   • M0 - žiadne vzdialené metastázy;
   • M1 - prítomnosť vzdialených metastáz.

  Kodifikácia TNM (TNM) pochádza z anglického jazyka Tumor - lymfatický uzol - metastázy.

  Výskyt rakoviny v rôznych regiónoch sveta

  Rakovina ako choroba je známa už od staroveku. V rozvinutých krajinách je to druhá najčastejšia príčina úmrtia po kardiovaskulárnych ochoreniach..

  V Európe a Severnej Amerike prevláda rakovina pľúc (ktorá je v 90% prípadov spojená s fajčením), rakovina hrubého čreva alebo konečníka (spojená hlavne s výživou) a rakovina prsníka (príčiny, ktoré zostávajú neznáme)..

  V Afrike je zvýšený výskyt rakoviny pečene v oblastiach, kde prevláda hepatitída B. Ďalšou častou rakovinou v chudobných krajinách s vysokou plodnosťou na celom svete je rakovina krčka maternice. Výskyt tohto typu rakoviny je spôsobený zlými hygienickými podmienkami, ktoré spôsobujú zvýšenú hladinu sexuálne prenosných chorôb (vírus papilómu alebo herpes vírusu). Tieto sexuálne prenosné poruchy zvyšujú pravdepodobnosť tohto typu rakoviny..

  Prognóza a závažnosť rakovinových porúch

  Rakovina je svojou charakteristikou závažná porucha, ale stupeň jej závažnosti sa líši od jednej rakoviny k druhej.

  Mnoho druhov rakoviny je benígnych. Niektoré nádory kože alebo tráviaceho systému, ak sú liečené, sa teda považujú za úplne eliminované..

  Ak vezmeme do úvahy úplnú štatistiku výskytu rakoviny, potom môžeme predpokladať, že 50% všetkých pacientov je úplne vyliečených..

  Závažnosť rakoviny často závisí od jej polohy.

  Napríklad rakovina pľúc a rakovina mozgu sú závažné poruchy.

  Prognóza rakoviny kože môže byť založená na klasifikácii TNM (TNM). Mikroskopické vyšetrenie môže odhaliť, či ide o nebezpečnú rakovinu s rizikom metastáz alebo nádor, ktorý sa môže vyvinúť iba lokálne.

  Závažnosť rakoviny tráviaceho ústrojenstva často závisí od stupňa jeho vývoja..

  Ak sa zistí neskoro, potom je šanca na úspešné vyliečenie minimálna..

  Rovnaká situácia sa pozoruje aj v prípade rakoviny krčka maternice, pri ktorej ak použijete včasné detekčné metódy, môžete túto chorobu identifikovať v počiatočnom štádiu, čo zvyšuje šance na zotavenie..

  Vplyv veku a pohlavia

  Ľudia si z hľadiska rizika rakoviny nie sú rovní. Vek je hlavným rizikovým faktorom. Aj keď je možné rakovinu spozorovať absolútne v akomkoľvek veku, s pribúdajúcim vekom incidencia nádorov rastie..

  1% všetkých druhov rakoviny sa vyskytuje pred 15. rokom života, zatiaľ čo 55% prípadov rakoviny sa vyskytuje u ľudí starších ako 65 rokov.

  Pohlavie zohráva dôležitú úlohu aj z hľadiska chorobnosti v závislosti od postihnutých orgánov..
  Rakovina ako choroba je bežnejšia u mužov ako u žien.

  57% prípadov rakoviny je pozorovaných u mužov a 60% úmrtí je pozorovaných u mužov.

  Fázy rakoviny

  Rakovina je neoplastický proces, ktorý sa vyskytuje v ľudskom tele a líši sa morfologickým popisom, povahou jeho priebehu a predispozície na metastázy. Uvedený všeobecný termín sa používa na označenie patológií onkologickej povahy, čo znamená nekontrolovanú rýchlu progresiu postihnutých buniek, ktoré tvoria nádor. Novotvar je schopný meniť svoju veľkosť a obklopovať blízke orgány a štruktúry. V medicíne existujú dva hlavné typy nádorov:

  • Malígny - predstavuje vážne nebezpečenstvo pre ľudský život a zdravie. Odroda sa vyznačuje zrýchleným vývojom a voľným šírením cez orgány ľudského tela, ktoré ničí zdravé tkanivo v tele. V neskorších štádiách vývoja onkológie prenikajú metastázy do životne dôležitých orgánov - to sú črevá, žalúdok, pľúca, kosti, maternica.
  • Benígne - tento typ neprodukuje metastatické bunky a zachováva si pôvodnú veľkosť. Na odstránenie novotvaru je predpísaný chirurgický zákrok.

  Klasifikácia TNM

  Onkologický proces je rozdelený do 4 klinických skupín. Každá skupina sa líši morfologickými charakteristikami, umiestnením v nejakom orgáne alebo štruktúre a predispozíciou na výskyt zamerania sekundárnej lézie. Podľa medzinárodného klasifikačného systému sa stupeň rakoviny (TNM) určuje na základe 3 ukazovateľov:

  • Nádor (T) - latinsky nádor. Tento indikátor charakterizuje lokalizáciu rakoviny, veľkosť lézie (malý T0, veľký T4) a pokrytie blízko umiestnených orgánov a materiálov..
  • Nodus (N) - označuje nádorovú uzlinu. Klasifikácia potvrdzuje alebo vyvracia existenciu sekundárnych metastáz v lymfatických uzlinách. Postupné definície začínajú s N0, čo naznačuje, že v lymfatických uzlinách nie je žiadny nádor, až po N3, čo naznačuje rozsiahle pokrytie lymfatických uzlín.
  • Metastáza (M) - určuje existenciu sekundárneho onkologického miesta na vzdialených orgánoch. Pri M0 malígny proces absentuje, pri M1 pokračuje. Ak sa zistia metastázy, postihnutý orgán sa pridá k indikátoru: M1 (podprsenka) - metastázy v mozgu, M1 (oss) - v kostrovom systéme.

  V niektorých situáciách sa pred hodnotu TNM pridajú ďalšie označenia:

  • C - pomocou neinvazívnej výskumnej metódy bolo možné identifikovať štádium vývoja patológie.
  • P - stanovil stupeň tvorby rakoviny po operácii.
  • M - používa sa na viaceré primárne postihnuté ohniská v jednej oblasti tela.
  • Y - hodnotí novotvar počas liečby alebo bezprostredne po liečbe.
  • R - slúži na posúdenie možného relapsu.
  • A - určuje rast nádoru po pitve.

  Stanovená diagnóza sa dešifruje podľa vzorca choroby.

  Histologické typy

  Paralelne s medzinárodnou klasifikáciou onkológie TNM v medicíne sa používa histologická klasifikácia nazývaná Grade alebo G. Histológia stanovuje hladinu malignity, agresívne ukazovatele a aktivitu tela nádoru. Stupeň malígneho priebehu rakoviny podľa stupňa je rozdelený na:

  • GX - nedostatočné informácie o diferenciácii vzdelávania;
  • G1 - vysoko diferencovaná rakovina bez agresie;
  • G2 - stredne diferencované druhy so strednou agresivitou;
  • G3 - zle diferencovaný typ s vysokou úrovňou agresie;
  • G4 - nediferencovaný malígny rast s vysokou mierou agresivity.

  Vysoká hodnota G naznačuje vysoko agresívne správanie nádoru. Na hodnotenie úrovne zlej kvality rakoviny prsníka sa vytvoril špeciálny systém. Imunohistochemická analýza pomáha zistiť patológiu.

  Prvá etapa

  Počiatočné štádium malígneho karcinómu nepredstavuje pre pacienta riziko. Stupeň 1 sa dá ľahko vyliečiť úplne. Problém spočíva v diagnostike patológie, pretože v počiatočnom štádiu vývoja nádoru nie sú žiadne výrazné príznaky. Preto je dôležité pravidelne navštevovať lekára a robiť potrebné testy. Zodpovedný prístup k vlastnému zdraviu pomáha predchádzať výskytu onkológie v tele. Včasná diagnóza umožňuje poraziť chorobu.

  Rakovina 1. stupňa nedáva metastázy do blízkych tkanív. Pri stanovovaní diagnózy nie je lekár založený na veľkosti tela nádoru, ale na rozsahu šírenia rakovinových buniek cez orgány a štruktúry tela pacienta a na metastázach. Pri potvrdení onkologického priebehu v počiatočných štádiách sa odporúča podstúpiť úplné vyšetrenie, aby sa získal jasný klinický obraz rakoviny.

  Na vyliečenie choroby v počiatočných štádiách sa vo väčšine prípadov vykonáva operácia na odstránenie rakoviny pomocou moderných postupov. V medicíne sa zistilo, že novotvar v počiatočnom štádiu nadobúda nevyliečiteľnú formu pri absencii dôkladného štúdia iných orgánov a pri vzniku relapsov onkológie. Včasná pomoc poskytnutá v počiatočnom štádiu rakoviny zaručuje 100% prognózu zotavenia.

  Druhá etapa

  Nádor 2. stupňa naznačuje prítomnosť malígneho nádoru lokalizovaného v tkanive samostatného orgánu. Neexistuje žiadna metastáza do susedných orgánov. Rakovinová bunka sa šíri za hranice lézie. Pri určovaní patogénneho ochorenia v druhej fáze existuje pravdepodobnosť úplného zotavenia pacienta.

  V 2. štádiu existujú charakteristické individuálne príznaky, ktoré sa objavujú v závislosti od umiestnenia zamerania. Pri poškodení hrtana sa hlas mení, objavuje sa kašeľ a chrapot. S nádorom pankreasu alebo pečene sú bolesti zaznamenané na pravej strane, moč je vylučovaný tmavou farbou. V onkológii prsníka sa z bradaviek uvoľňuje atypická tekutina, axilárne lymfatické uzliny sa zväčšujú. Účinná terapeutická metóda sa zvolí po preštudovaní výsledkov analýz pacienta.

  Všeobecné príznaky onkológie 2. stupňa sú tieto:

  • zhoršenie alebo strata chuti do jedla;
  • pokles telesnej hmotnosti;
  • bolesť pri návšteve toalety;
  • Nárast teploty;
  • anémia;
  • únava a slabosť v tele.

  Štádium rakoviny

  V oblasti onkológie je tretie štádium nádoru označované onkológmi ako závažný stupeň charakterizovaný zmenenou prognózou prežitia. Prognóza sa počíta v závislosti od orgánu postihnutého atypiou a od tolerancie pacienta voči liekom používaným pri chemoterapii. Ak sa nádor vyvinul pred treťou fázou, odporúča sa okamžite začať liečbu. Do tohto stupňa sa rakovina vyvíja zvýšenou rýchlosťou. Bližšie k tretiemu stupňu sú príznaky ochorenia výraznejšie. Existujú naznačené príznaky ochorenia 3. stupňa:

  • vysoká telesná teplota - viac ako 37,5 stupňov;
  • horúčka;
  • prudký pokles hmotnosti;
  • bolestivé pocity v postihnutej časti;
  • uvoľnenie krvných zrazenín počas močenia - s nádorom močových orgánov.

  Tretia etapa onkológie sa dá vyliečiť iba vykonaním chirurgického zákroku. Ak sa liečba neuskutoční, ľudské zdravie sa rýchlo zhoršuje a prognóza prežitia vyjadruje nepriaznivý výsledok..

  Štádium rakoviny

  Štvrtá etapa onkológie sa považuje za konečnú a pokračuje sa zhoršenými príznakmi. V terminálnom štádiu sa príznaky zosilňujú. V druhom stupni sú lézie zriedka liečiteľné. Situácia sa vysvetľuje rastom nádoru na pôsobivú veľkosť a prítomnosťou metastáz. V 4 etapách sa v liečbe používajú paliatívne terapeutické metódy zamerané na spomalenie vývoja rastu a zlepšenie kvality života pacienta. Použitie týchto metód poskytuje príležitosť predĺžiť život chorého na mesiace a roky.

  Povrchový typ nádoru

  Pri určitých druhoch povrchovej onkológie je pacient schopný sám určiť patológiu. Rakovina kože je charakterizovaná tvorbou atypických škvŕn a uzlov na pokožke, ktoré sa vyskytujú v počiatočných štádiách bez silného nepohodlia. Ak podozrivé prejavy pretrvávajú aj po užití liekov, odporúča sa podstúpiť lekársku prehliadku. Opuch jazyka je často bez príznakov. Podozrenie môže byť vyvolané ulceróznymi formáciami, prasklinami a zhutnením, ktoré sa považuje za možný signál prekancerózneho stavu alebo počiatočného štádia onkologického procesu..

  Medzi povrchovými odrodami sa rozlišujú aj lézie pier. Choroba je diagnostikovaná zriedka. Do rizikovej skupiny patria ľudia, ktorí dlhodobo používajú tabakové výrobky. Medzi charakteristické znaky patria praskliny, odlupovanie a vredy, ktoré pretrvávajú dlho. Ľudia však zanedbávajú príznaky, a preto sa onkológia deteguje v zanedbanom stave. Rakovina hrdla v počiatočnom štádiu sa vyvíja s príznakmi podobnými príznakom bežného nachladnutia. Tieto typy nádorov sú lokalizované na tkanivách pier, jazyka a hrtana. Bežné pomenovanie patológií - poškodenie ústnej dutiny.

  Onkológia pľúc

  Poškodenie pľúc znamená aktívny postup a vysokú mieru agresivity. Je ťažké diagnostikovať nádor na pľúcach. Príznaky ochorenia sú podobné ako u iných chorôb. Preto sa atypicita tkanív dýchacích orgánov zisťuje v 4 fázach, keď sa choroba nedá vyliečiť. Prvý stupeň sa vyvíja bez známok. Veľkosť tela nádoru je menšia ako 30 mm. Bolesť v oblasti hrudníka, kašeľ a dýchavičnosť môžu naznačovať bronchitídu. Pri počiatočnom stupni poškodenia je však u pacienta vysoká pravdepodobnosť úplného zotavenia..

  V 2. štádiu novotvar rastie až na 60 mm. Toto ochorenie je však stále bez príznakov. Pozoruje sa metastáza buniek do lymfatických uzlín. Stupeň II rakoviny pľúc má 50% šancu na vyliečenie. V tretej fáze sa rast nádoru zväčšuje a rozširuje metastatické bunky do blízkych lymfatických uzlín a ďalších štruktúr. Konečné štádium pľúcnej lézie charakterizuje dosiahnutie veľkej veľkosti ohniska, ktoré sa šíri za hranice dýchacieho orgánu a vytvára sekundárne oblasti s metastázami v celom ľudskom tele. Je ťažké liečiť ohniská a pacientovi zostáva menej ako rok života.

  Nádor prsníka

  Žena je v počiatočných štádiách schopná sama zistiť nádor prsníka. Palpácia pomáha odhaliť vznikajúci karcinóm v prsníku. Pagetova rakovina v nultom štádiu znamená prítomnosť malého lobulárneho rastu v orgáne, ktorý funguje ako prekancerózny stav. Ak bolo možné včas zistiť patogénny priebeh v tele a rýchlo začať s liečbou, šance na vyliečenie sú veľké.

  V prvom stupni má rakovina malú veľkosť, ktorá sa rovná menej ako 20 mm. Tu novotvar nepreniká za mliečnu žľazu a nerozšíri metastázy do susedných tkanív. Prognóza prežitia v 1. štádiu ochorenia je pozitívna. V 2. štádiu veľkosť patogénneho zamerania rastie na 50 mm. Zaznamenáva sa penetrácia patogénnych buniek do blízkych lymfatických uzlín a orgánov.

  V 3. štádiu sa aktívne metastázy vyskytujú v najbližších štruktúrach. Atypická bunka tiež preniká do iného orgánu a pohybuje sa v krvi a lymfe. Liečba neposkytuje očakávaný výsledok. Je možné zvýšiť očakávanú dĺžku života pacienta pomocou podporných terapeutických opatrení.

  V 4. štádiu prsná onkológia úplne pokrýva lymfatické uzliny a spúšťa metastázy do vzdialených orgánov. Terapia je nezmyselná. Chemoterapia je zameraná na zmiernenie stavu človeka. Prognóza je zlá. Pacienti s rakovinou prsníka v štádiu 4 sa dožívajú najviac jedného roka.

  Rakovina krčka maternice

  Medzi provokujúce faktory chorôb patrí ľudský papilomavírus. Preto je dnes rakovina krčka maternice na prvom mieste, čo sa týka vzhľadu. Zadaný typ onkológie sa úspešne deteguje bez ohľadu na štádium. Pred degeneráciou tkaniva do onkologickej formy sa nádor vyvíja v nasledujúcich štádiách:

  • Dysplázia je prekancerózny stav. Dokáže účinne liečiť v ktorejkoľvek fáze vývoja, s výnimkou konečnej.
  • Nulové štádium - tu môžete vyliečiť chorobu vo väčšine situácií v 100% prípadov, ak je choroba zistená včas.

  Po ukončení týchto štádií a pri absencii ďalšej vhodnej liečby sa ochorenie stáva agresívnym. Na 1. stupni dosahuje formácia veľkosť 40 - 50 mm. Lézia zostáva v medziach maternice. Prognóza zotavenia je pozitívna. V druhej fáze sa rast šíri mimo penis, ale bez metastáz do blízkych materiálov. Liečba lézií maternice v 2. štádiu je úspešná.

  Nádory krčka maternice stupňa III produkujú a vypúšťajú metastatické bunky do blízkych orgánov a tkanív. Zvláštnosťou malígneho priebehu v konečnej fáze je zrýchlená progresia, bunkové metastázy v urogenitálnych a tráviacich orgánoch. Vyliečiť patológiu je nemožné. Terapia zmierňuje stav človeka pomocou liekov a paliatívnych metód.

  Patológia vaječníkov

  Ochorenie vaječníkov je nebezpečný typ onkológie pohlavných orgánov u žien. Adenokarcinóm sa vyskytuje vo väčšine prípadov a vyvíja sa s agresívnym charakterom. Je ťažké diagnostikovať tento typ kvôli podobným príznakom so známkami iných gynekologických ochorení. Ochorenie sa zistí prostredníctvom nasledujúcich príznakov - zhoršenie trávenia, neprimerané chudnutie a zväčšenie veľkosti brucha.

  V 1. štádiu sa vyskytuje atypicita v jednom vaječníku. Tu sa môže vyskytnúť syndróm zväčšeného brucha alebo ascites, ktorý prispieva k detekcii onkológie a zahájeniu potrebnej liečby. Fáza 2 je charakterizovaná nádorovým pokrytím dvoch vaječníkov, vajíčkovodov, maternice a brušnej oblasti. Stredne pozitívny výhľad.

  Je ľahšie zistiť patológiu vaječníkov v 3. štádiu. Rakovina sa zistí pri bežnom vyšetrení panvy. Päťročná miera prežitia u žien s týmto nádorom je nízka a predstavuje 10%. 4. štádium ochorenia postupuje s množením viacerých metastatických buniek v štruktúrach ľudského tela. Liečba choroby je nezmyselná, pretože pravdepodobnosť uzdravenia je minimálna..

  Poškodenie tráviacich orgánov

  Nádor pažeráka charakterizuje malígny proces s agresívnym priebehom. Veľkosť tela nádoru sa rýchlo zvyšuje, metastázy začínajú v priebehu času. Atypické tkanivo sa ťažko lieči kvôli komplikovanej diagnostike. Najskoršia diagnóza pomáha predĺžiť život pacienta o viac ako 5 rokov. V záverečnej fáze sa predpovedá nepriaznivý výsledok. Človek rýchlo chudne, mení sa mu hlas a v hrudnej kosti sa objavujú nepríjemné pocity. Prežitie klesá na 6 mesiacov.

  Rakovina žalúdka je na prvom mieste v zozname rakovín gastrointestinálneho traktu. Dôvody, ktoré vyvolávajú atypiu, sú genetická predispozícia, zlé návyky, baktéria Helicobacter pylori, používanie nekvalitných a škodlivých produktov obsahujúcich karcinogény. Nádor žalúdka sa dá úspešne liečiť v počiatočných štádiách. Novotvar sa ešte nerozšíril do hlbokej vrstvy epidermy. Prognóza prežitia pre poškodenie žalúdka v 1. štádiu zaručuje 100% zotavenie.

  Patológia sa dá ťažko zistiť. Príznaky môžu naznačovať prítomnosť spoločného čreva, poruchu konečníka. Osoba, ktorá poukazuje na zažívacie ťažkosti a iné patológie, spúšťa stav, zvyšuje pravdepodobnosť smutného výsledku. V 3. štádiu je choroba sprevádzaná silnými bolesťami v brušnej dutine. Pri 4 stupňoch sú zaznamenané nasledujúce znaky:

  • anémia;
  • silné bolestivé pocity;
  • intoxikácia tela;
  • strata telesnej hmotnosti;
  • horúčkovitý stav.

  V konečnej fáze žijú pacienti menej ako 6 mesiacov.

  Rakovina prostaty

  Nádor sa vyvíja v medziach prostaty a vo väčšine prípadov sa dlho nešíri za hranice kapsuly prostaty. V priebehu času rast hromadenia vytláča postihnuté tkanivo z penisu.

  Šírenie rakovinových buniek prechádza 3 fázami:

  • klíčenie do blízkych štruktúr - invazívny rast;
  • prehĺbenie do lymfatických uzlín a krvných ciev;
  • šíri s metastázami do vzdialených orgánov a materiálov.

  Štádium onkológie prostaty charakterizuje stupeň prevalencie postihnutých tkanív:

  • V I. štádiu prostata obmedzuje rast novotvaru. Degeneráciu buniek je možné pozorovať mikroskopicky.
  • V II. Stupni sa malígny proces určuje pomocou ultrazvuku. Vývoj je však stále obmedzený orgánom.
  • V III štádiu sa pozoruje výstup rakovinových buniek za hranice prostaty. Bunka pokrýva susedné tkanivá, semenné vezikuly.
  • V štádiu IV vytvárajú lézie prostaty vzdialené metastázy do lymfatických uzlín, pľúc, kostí a pečene.

  Patológia mozgu

  Fázy 1 mozgu znamenajú benígnu onkológiu, ktorá sa vyvíja pomalým tempom. Rakovinové bunky sú podobné zdravému tkanivu a v zriedkavých prípadoch napadajú okolité materiály. Operácia je efektívna. Pozitívna reakcia tela na vykonanú liečbu zvyšuje šance na zotavenie. Problém s rakovinou mozgu v počiatočnom štádiu sú príznaky nízkeho stupňa.

  Pri 2. stupni poškodenia mozgu sa bunka pomaly množí a je podobná zdravej. Veľkosť novotvaru sa zväčšuje a tkanivo pokrýva tesne lokalizované štruktúry. Druhý stupeň infiltruje do blízkych materiálov, dochádza k relapsu a vysokej agresivite.

  Prvý a druhý stupeň sa považujú za nízke známky. Po operácii žijú pacienti viac ako 5 rokov, ak nedôjde k sekundárnemu rozvoju zamerania. Príznaky sa stupňujú a získavajú nové príznaky výraznej závažnosti:

  • nevoľnosť a zvracanie v dôsledku zvýšeného intrakraniálneho tlaku;
  • všeobecná nevoľnosť, slabosť v tele;
  • zhoršenie zraku;
  • záchvaty;
  • epileptický záchvat.

  V 3. štádiu atypie mozgu sa pozoruje malígny proces priemernej úrovne agresivity. Patogénne bunky rýchlo postupujú a šíria sa do blízkych štruktúr. Rozdiel medzi bunkovým zložením postihnutého tkaniva od normálu.

  Nebezpečenstvo tretieho stupňa je možná neoperovateľná forma nádoru. Onkologické vzdelávanie má komplikovanú formu. Na liečbu ochorenia je zameraná komplexná liečba pozostávajúca z ožarovania a chemoterapie, ako aj chirurgického zákroku.

  Príznaky v 3 fázach:

  • horizontálny nystagmus;
  • zhoršenie zraku, sluchu a reči;
  • zhoršená koncentrácia;
  • zhoršenie pamäti;
  • strata rovnováhy vo vzpriamenom stave;
  • kŕče a kŕče;
  • necitlivosť rúk a nôh, mravčenie v končatinách.

  Pacienti žijú najviac 2 roky po operácii. Komplexná terapia pomáha zvýšiť priemernú dĺžku života o rok. V štádiu 4 sa nádor vyvíja vysokou rýchlosťou a pokrýva veľké plochy tela. Vytvárajú sa najnovšie cievy, ktoré podporujú zrýchlený rast postihnutých buniek a oblastí nekrózy s mŕtvymi tkanivami. Tvorba rakoviny aktívne pokrýva blízke materiály mozgu, a preto sa stav pacienta rýchlo zhoršuje. Operácia v konečnej fáze je nežiaduca. Telo nádoru je lokalizované v životne dôležitých štruktúrach mozgu.